Austrálci

Austrálci - původní obyvatelé Austrálie

Austrálci, též nazýváni Aboriginové, jsou původní obyvatelé Austrálie, kteří se na tomto kontinentu usadili před více než 40 000 lety. Do Austrálie přišli z Timoru a Indonésie. Nyní žijí Aboriginové ve městech a v přírodních rezervacích po celé zemi a jejich odhadovaný počet je celkem 380 000.

 • Seznamte se s fascinující kulturou a historií jednoho z nejstarších etnik na Zemi.
 • Aboriginské tradice a zvyky přežily již 15 000 let a jsou stále větší a větší inspirací pro náš současný způsob života.
Austrálci - původní obyvatelé Austrálie
Petr Musílek
Garant destinace Austrálie

"Austrálie mě dostala svou energií, pestrostí a pohodovým přístupem místních."

neváhejte se na nás obrátit
+420 211 222 697, +420 731 184 762

Austrálci

Austrálci (Indigenous Australians) jsou domorodé etnikum, které obývá australský kontinent již více než 40 000 let a jsou tedy původními obyvateli tohoto kontinentu.
V minulosti si Austrálci vytvořili naprosto jedinečnou kulturu a velmi zajímavé vnímání světa, společnosti, svého okolí i sebe sama.

 • Seznamte se s fascinující kulturou a historií jednoho z nejstarších etnik na Zemi.
 • Aboriginské tradice a zvyky přežily již 15 000 let a jsou stále větší a větší inspirací pro náš současný způsob života.
 • Původní obyvatele Austrálie,Aboriginci (neboli Austrálci, anglicky Indigenous Australians), dnes již sice žijí většinou ve městech, ale stále jaksi odtrženi od běžných civilizačních návyků bílého obyvatelstva.
 • Aboriginci, skuteční vynálezci bumerangu, žijí takřka na okraji současné australské společnosti, která je v názoru na ně velmi rozpolcená.

Austrálci dnes

Aboriginci, skuteční vynálezci bumerangu, dnes žijí takřka na okraji současné australské společnosti. Jejich současná situace v mnohém připomíná postavení evropských Romů. Původní obyvatele Austrálie nazývá Aboriginci takřka celý svět, krom samotných Australanů.
Ti pro ně používají termín "Indigenous", v češtině se potom používají označení Australan (novodobá bělošská populace) a Austrálec (= Aboriginec).

Víte, že

Původní obyvatele Austrálie nazývá Aboriginci takřka celý svět, krom samotných Australanů.

Aboriginské zvyky a tradice

Aboriginské zvyky a tradice vychází z doby “Dreamtime”, kdy dle mýtů a pověstí na Zemi žili duchové i lidé a božstva vytvářela krajinu, flóru a faunu.
 

 • V dávných dobách původní obyvatelé žili v kmenech a klanech, hovořili více než 300 různými jazyky a dodržovali starodávné náboženské obřady a složitý klanový systém.
 • Dnes se s nimi ale nejspíše potkáte při hře na didgeridoo, při ochutnávkách tradičních pokrmů – bush tucker nebo různých kulturních představeních.
 • Část původních obyvatel žije v přírodních rezervacích tradičním způsobem života jako lovci a sběrači, avšak je velice složité tyto rezervace navštívit a tradiční způsob života Aboriginů poznat.
 • Největší rezervací je Arnhemská země na hranici Queenslandu a Severního teritoria, kam se lze dostat jen se zvláštním povolením. Komplikovaný vztah Aboriginců a ostatních Australanů stále není vyřešen.

NÁŠ TIP

Stáhněte si ZDARMA Velkého průvodce po Austrálii. Čeká na vás celá řada praktických doporučení na cestu do Austrálie, jak ušetřit peníze před odjezdem i během cestování, tipy na místa a aktivity, na které byste sami nepřišli a mnoho dalšího. Stahujte zde .

Příliv civilizace

Příliv civilizace byl pro Aborigince fatální.
Zkazil jejich kulturu a přivedl je do měst, kde začali užívat neřestí, především alkoholu, kterému jejich organismus (stejně jako například u Indiánů) nedokázal díky odlišným genetickým předpokladům ani po mnoha staletích přivyknout. Pravých a jak říkají Australané - nezkažených mnoho nezbylo.

Ti co odolali, zůstali v buši a pouštích a vyhýbají se civilním mravům. S většinou, žijící v "bílém světě", si australská společnost dodnes zcela "neporadila". Na jedné straně je totiž pocit dluhu, který bílé obyvatelstvo k Aborigincům má. Způsob, jakým Angličané kolonizovali Austrálii, neměl s pověstným anglickým gentlemanstvím mnoho společného, neboť původní místní obyvatelstvo zvládali silou.

Historie Aboriginců

Než přišli do Austrálie "bílí osadníci", žilo na tomto kontinentě přes 750 000 domorodců ve více než pěti stech kmenech. Přestože operovali na obrovském území, už od doby kamenné prováděli sami jakousi kontrolu populační exploze neustálým urputným válčením mezi sebou.

Žili velmi bohatým, spirituálním životem, spjatým ze zemí a přírodou, se kterou byli v naprostém souladu. Trvalá obydlí si kmeny prakticky nebudovaly, neb byly zvyklé žít jakýmsi polonomádským způsobem života. Kmen se v pravidelných cyklech přemísťoval tam, kde bylo co lovit a sbírat.
 

 • Přechodné přístřešky budovali Aboriginci pomocí bláta z větví, kůry ze stromů a klokaních kůží. Kůra ze stromů hrála v jejich životě velmi podstatnou roli, byla totiž používána např. jako nádobí.
 • Živili se (a dodnes se v buši živí) výhradně klokany, larvami, červy, brouky a ještěrkami. Velmi zajímavým způsobem také dodnes připravují želvy. Hovoří mnoha nářečími, o kterých je všeobecně známo, že jsou pro představitele jiného etnika prakticky nenaučitelné.

Pouzitivní diskriminace Aboriginců

Jelikož angličané podmaňovali, zotročovali, vybíjeli a pokořovali národ, který měl mnohatisíciletou historii. S tímto dědictvím se dnešní Australané stále vypořádávají. Na druhou stranu stále sílí hlasy, volající po zbytečně přehnané pozitivní diskriminaci. Aboriginci požívají od státu značných výhod, což část australské populace nese s nevolí.
 

 • Mají právo na bezplatné získání nemovitosti od státu, bezplatné školství a zdravotnictví a bezúročné půjčky. Tento stav je často vede k poměrně zahálčivému způsobu života, který je mnohým trnem v oku.
 • Situace Aboriginců, historicky nesmírně zajímavého etnika, tak z mnoha důvodů zůstává v Austrálii společenským tématem číslo jedna.
 
AKTUÁLNĚ