JSME GARANTEM PRŮVODCE NATIONAL GEOGRAPHIC

JSME LICENCOVANÍ SPECIALISTÉ NA AUSTRÁLII

mapa austrálie

Austrálie

Austrálci

Austrálci, též nazýváni Aboriginové, jsou původní obyvatelé Austrálie, kteří se na tomto kontinentu usadili před více než 40 000 lety. Do Austrálie přišli z Timoru a Indonésie ještě v době, kdy byla hladina světového moře níže, než je dnes. Nyní žijí Aboriginové ve městech a v přírodních rezervacích po celé zemi a jejich odhadovaný počet je celkem 380 000.


Aboriginské zvyky a tradice vychází z doby “Dreamtime”, kdy dle mýtů a pověstí na Zemi žili duchové i lidé a božstva vytvářela krajinu, flóru a faunu.

V dávných dobách původní obyvatelé žili v kmenech a klanech, hovořili více než 300 různými jazyky a dodržovali starodávné náboženské obřady a složitý klanový systém. Dnes se s nimi ale nejspíše potkáte při hře na didgeridoo, při ochutnávkách tradičních pokrmů – bush tucker nebo různých kulturních představeních.

Část původních obyvatel žije v přírodních rezervacích tradičním způsobem života jako lovci a sběrači, avšak je velice složité tyto rezervace navštívit a tradiční způsob života Aboriginů poznat.

Největší takovou rezervací je Arnhemská země na hranici Queenslandu a Severního teritoria, kam se lze dostat jen se zvláštním povolením. Komplikovaný vztah Aboriginců a ostatních Australanů stále není vyřešen.


První bílí osadníci si přivlastnili půdu a systematicky začali vyhlazovat domorodé obyvatelstvo. To se bohužel dokonale povedlo v Tasmánii, kde poslední domorodec zemřel v roce 1920.

Zrovnoprávnění Aboriginců je otázkou posledních 30 let, avšak ani dnes se Austrálcům nedaří asimilovat do novodobé společnosti.