Historie Austrálie

Historie

Historie Austrálie sahá až do pradávných dob, kdy se tento unikátní kontinent oddělil od zbytku světa, aby se začal vyvíjet svým zcela odlišným způsobem.

 • Prvními obyvately Austrálie, byli Aboridžinci a osídlení kontinentu probíhalo asi před 50 - 40 000 lety.
Historie Austrálie
Petr Musílek
Garant destinace Austrálie

"Austrálie mě dostala svou energií, pestrostí a pohodovým přístupem místních."

neváhejte se na nás obrátit
+420 211 222 697, +420 731 184 762

První obyvatelé

 • Stáří prvního lidského osídlení australského kontinentu je odhadováno na 42 000 až 48 000 let, některé prameny hovoří však až o 60 000 let.
 • První obyvatelé přišli přes pevninský most a úžinu z dnešní Jihovýchodní Asie v době, kdy ještě hladina světového oceánu byla níže než dnes.
 • Většina těchto kmenů byli lovci a sběrači s komplexním náboženským systémem, systémem tradic a duchovních hodnot založených na úctě k zemi. Měli také svou víru v tzv. „Čas snů“ – Dreamtime.
 • Ostrovy Torresovy úžiny a části severního Queenslandu dále obývali ostrované z Torresovy úžiny, etničtí Melanézané. Jejich kultura však byla od té dnešní australské odlišná.

Zlatá horečka v Austrálii

Na počátku 50. let 19. století vypukla v Bathurstu v Novém Jižním Walesu zlatá horečka.
Tzv. „Eureka Stockade“, vzpoura proti zavedení poplatků za těžební licence, pak byla v roce 1854 v Austrálii prvním vyjádřením občanské neposlušnosti.
Mezi roky 1855 a 1890 postupně všech pět kolonií získalo svou vlastní samosprávnou vládu. Samozřejmě stále zůstávaly součástí Britské říše.
Pod vlastní kontrolou londýnské Ministerstvo pro kolonie ponechalo především zahraniční reprezentaci, obranu a mezinárodní přepravu a obchod. 1. ledna 1901 pak po deseti letech plánování, porad a hlasování vzniká federace.
Jako dominium Britské říše se tím rodí Australský svaz.
V roce 1911 z části Nového Jižního Walesu vzniká Teritorium hlavního města (ACT, Australian Capital Territory) jako území pro výstavbu nového federálního hlavního města, Canberry. (Hlavním městem bylo mezi lety 1901 a 1927 Melbourne .)
Severní teritorium je zpod pravomoci jihoaustralské vlády pod pravomoc vlády federální převedeno roku 1911.

Počátky kolonizace Austrálie

Prvním zaznamenaným nesporným evropským pozorováním australské pevniny je pozorování nizozemského mořeplavce Willema Janszoonea, jenž v roce 1606 spatřil pobřeží Yorkského mysu.

 • Během 17. století pak Nizozemci zmapovali většinu západního a severního pobřeží země, již nazývali Nové Holandsko. Nepokoušeli se ji však osídlit.
 • V roce 1770 James Cook svojí plavbou mapoval východní pobřeží Austrálie, které následně pojmenoval Nový Jižní Wales a toto území zabral pro Velkou Británii. Poprvé přistál v Botany Bay (v zátoce, kde se dnes rozkládá letiště v Sydney ), objevy jeho expedice pak daly podnět k vytvoření trestanecké kolonie.

Kolonizace Austrálie v plném proudu

Britské zámořské teritorium Nový Jižní Wales vzniklo osídlením Port Jacksonu (dnešní centrum Sydney) kapitánem Arthurem Phillippem a jeho "první" flotilou First Fleet 26. ledna 1788 (jednalo se o zhruba 1100 osob, většina z nich byli trestanci a vládní vojáci).
Toto datum se později stalo australským národním dnem, Dnem Austrálie. Země Van Diemena, dnes známá jako Tasmánie , byla osídlena v roce 1803, samostatnou kolonií se stala roku 1825.
Spojené království oficiálně vyhlásilo své nároky na západní část Austrálie roku 1829.

 • Z částí Nového Jižního Walesu byly vytvořeny další samostatné kolonie: Jižní Austrálie roku 1836, Victoria roku 1851 a Queensland roku 1859. Severní teritorium bylo založeno roku 1911 odtržením od Jižní Austrálie.
 • Jižní Austrálie byla založena jako „svobodná provincie“ („free province“) a nebyla tedy nikdy trestaneckou kolonií.
 • Provincie Victoria a Západní Austrálie byly také založeny jako „svobodné“, ale později přijaly transporty trestanců.
  Transporty do Nového Jižního Walesu byly roku 1848 po protestech obyvatel zastaveny (navíc již v této době měla Austrálie početnou skupinu dobrovolných osadníků, a proto vyhoštění do Austrálie se pro zločince nezdálo jako trest, ale jako příjemná odměna).
War memorial Canberra

První světová válka

Austrálie se účastnila první světové války.
Porážku v bitvě o Gallipoli roku 1915 mnoho Australanů považuje za počátek národa – za jeho první velkou vojenskou akci.
Podobně uvažují i o tzv. Kokoda Track Campaign (volně přeložitelné jako „Tažení po Kokodské stezce“), za druhé světové války.

Po druhé světové válce

Poté, co jej Austrálie v roce 1942 přijala, formálně ukončil tzv. Statute of Westminster z roku 1931 většinu ústavních vazeb mezi Austrálií a Spojeným královstvím. Otřes způsobený britskou porážkou v Asii v roce 1942 a hrozby japonské invaze způsobily, že se Austrálie obrátila na Spojené státy jako na nového spojence a ochránce.

Po roce 1951 se pak oficiálně stala americkým vojenským spojencem. Po druhé světové válce zahájila podporu hromadné imigrace z Evropy, od roku 1970 po opuštění tzv. „politiky bílé Austrálie“ i z Asie a z dalších částí světa.
To způsobilo radikální přeměnu australského demografického obrazu, její kultury i vnímání v očích světa.
Poslední ústavní vazby mezi Austrálií a Spojeným královstvím byly zrušeny v roce 1986 přijetím tzv. Zákona o Austrálii odstraňujícího všechny britské vlivy v jednotlivých australských státech a rušícího soudní odvolatelnost k orgánům Velké Británie. V současné době je Austrálie považována za klíčového hráče v regionu jižní Asie a Pacifiku.

 
AKTUÁLNĚ