JSME GARANTEM PRŮVODCE NATIONAL GEOGRAPHIC

JSME LICENCOVANÍ SPECIALISTÉ NA AUSTRÁLII

mapa austrálie

Austrálie

Vlajka Austrálie

VLAJKA AUSTRÁLIE nese do dnešní doby nejednu vazbu na Velkou Británii. Není to však jen novodobá australská vlajka, kterou v Austrálii můžeme vidět. Na vládních budovách i při nejrůznějších příležitostech se vyvěšují kromě té oficiální také vlajky původních domorodých obyvatel.

VLAJKA AUSTRÁLIE má podobu modrého obdélníku, v levém horním rohu je umístěn britský Union Jack, který připomíná historické vazby Austrálie na Velkou Británii. V levé spodní části je umístěna sedmicípá hvězda, která nese jméno Federation Star (Hvězda federace). Jejích šest cípů symbolizuje šest svazových států, sedmý je společný pro dvě nezávislá federální teritoria. V pravé polovině vlajky je zobrazeno souhvězdí Jižní kříž, které se postupem času stalo synonymem pro Austrálii.

VLAJKA AUSTRÁLIE byla přijata 22. května 1909 na základě veřejné soutěže – do té doby Austrálie používala vlajku britskou. V poslední době se navíc vedou diskuse ohledně výměny Union Jacku za jiný symbol.


Původní australské domorodé obyvatelstvo (Aboriginci, či také Austrálci) má také svoji vlastní vlajku. ABORIGINSKÁ VLAJKA, kterou navrhl aboriginský umělec Harold Thomas, a která je používána od 14. července 1971, symbolizuje australské domorodce a vyjadřuje jejich identitu. Černá barva reprezentuje domorodé obyvatelstvo, červená reprezentuje rudou australskou zemi a duchovní vztah domorodců k ní, a žlutá barva symbolizuje slunce, dárce života. Australskou vládou byla aboriginská vlajka plně akceptována 14. července 1995.

V Austrálii můžeme vidět ještě jednu vlajku, tzv. TORRES STRAIT ISLANDERS FLAG (Vlajka obyvatel Torresova průlivu). Tato vlajka, navržena ostrovanem Bernardem Namokem, byla přijata roku 1992. Zelená barva reprezentuje ostrovy, modrá moře a černá místní melanéské obyvatelstvo. Oblouk na vlajce je stylizovaná pokrývka hlavy tanečníků, známá jako „dari“ a odkazuje na pět hlavních ostrovních zón.

TIP: Na vládních budovách můžeme také často vidět oficiální vlajky jednotlivých svazových států, společně s federální vlajkou.