Škola v ráji, vzdělávání dětí

Kdo jsme a co děláme

Občanské sdružení Sekolah Pogem se zaměřuje na vzdělávání dětí v malé vesničce Pogem/Petiwung na ostrově Lombok v Indonésii. Na místě působíme od roku 2013. Zajišťujeme postupnou výstavbu školy, učební pomůcky a spolupodílíme se na výuce angličtiny a ekovýchovy. Snažíme se soustavně zvyšovat kvalitu výuky, a tím umožnit dětem zvolit si svou vlastní budoucnost.

Sdružení založila Andrea Stárková, která se stará o běh školy a koordinaci výuky, sama učí 5 měsíců v roce, a Marcel Žitník z Cestovní kanceláře Go2 Indonésie, který zajišťuje finanční zdroje pro školu.

 

Proč to děláme?

...a proč tohle všechno vlastně děláme? Myslíme si, že je dobré pomoci těm, kteří ji nejenom potřebují, ale i chtějí. Chceme usnadnit dětem z malé vesničky na Lomboku v Indonésii cestu ke vzdělání, které jim umožní ovlivnit svou budoucnost. Dát jim šanci volby formou vzdělání.

Plány a vize

Chceme, aby vybrané děti pokračovaly dál na střední škole a ukázaly ostatním cestu, že vzdělání je správná volba do budoucnosti.

 

Kam s dětmi po základní škole?

Navazujeme bližší spolupráci s elitní soukromou školou Junior Highschool Sayang-Ibu na Lomboku, která se profiluje jako ekoškola s důrazem na envirovzdělávání v angličtině. Prvním krokem této spolupráce se stala naše návštěva v této škole, kde jsme pěti nejnadanějším dětem z nejvyššího ročníku naší školy formou exkurze ukázali možnosti dalšího vzdělávání. Založili jsme FOND BUDOUCNOSTI DĚTÍ a postupně se snažíme získat prostředky na školné.

Více informací naleznete na: http://www.skola-v-raji.cz

AKTUÁLNĚ